info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.17, godz. 23:53
kontakt
GRUPRACUJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 452 172,00
Kapitał własny 267 138,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,92
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00