info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.19, godz. 01:51
kontakt
BIGCHEESE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 185,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 401,00
Zysk (strata) brutto 2 361,00
Zysk (strata) netto 2 134,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 9 943,00
Kapitał własny 9 404,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,35
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53