info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 16:39
kontakt
BIGCHEESE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 5 864,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 4 695,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 4 864,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 4 617,00
---
Amortyzacja 0,00 85,00
---
Aktywa 22 959,00 26 445,00
15,2%
Kapitał własny 20 780,00 24 926,00
20,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,02 6,03
20,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,12
---