info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.19, godz. 00:08
kontakt
ASMODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00
Zysk (strata) brutto -37,00
Zysk (strata) netto -37,00
Amortyzacja 3,00
Aktywa 1 879,00
Kapitał własny 1 865,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01