info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 18:29
kontakt
GRAPHENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 342,00 424,00
24,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -408,00 -494,00
---
Zysk (strata) brutto -431,00 -510,00
---
Zysk (strata) netto -431,00 -510,00
---
Amortyzacja 149,00 129,00
-13,4%
Aktywa 14 018,00 13 206,00
-5,8%
Kapitał własny 7 851,00 7 341,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,47
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,10
---