info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.09, godz. 10:09
kontakt
ZENERIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 040,00 4 175,00
37,3%
1 147,00
-72,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 209,00 814,00
289,5%
-364,00
---
Zysk (strata) brutto 193,00 793,00
310,9%
-384,00
---
Zysk (strata) netto 193,00 793,00
310,9%
-306,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
1,00
0,0%
Aktywa 5 292,00 5 571,00
5,3%
4 624,00
-17,0%
Kapitał własny 3 388,00 4 088,00
20,7%
3 782,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,87 2,26
20,7%
2,09
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,44
310,3%
-0,17
---