info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 18:13
kontakt
POLTREG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 200,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -919,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -923,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -923,00
---
Amortyzacja 0,00 130,00
---
Aktywa 17 251,00 16 175,00
-6,2%
Kapitał własny 12 228,00 11 305,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,67 3,39
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,28
---