info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:54
kontakt
SFINKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 627,00 9 993,00
-66,3%
23 625,00
136,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 582,00 -12 356,00
---
1 075,00
---
Zysk (strata) brutto -17 227,00 -16 363,00
---
-2 456,00
---
Zysk (strata) netto -14 707,00 -16 116,00
---
-2 566,00
---
Amortyzacja 7 476,00 5 678,00
-24,1%
5 135,00
-9,6%
Aktywa 256 374,00 210 117,00
-18,0%
189 226,00
-9,9%
Kapitał własny -27 771,00 -43 874,00
---
-47 034,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,86 -1,36
---
-1,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,50
---
-0,08
---