info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 11:20
kontakt
SFINKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 606,00 42 327,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -193,00 -3 387,00
---
Zysk (strata) brutto -3 248,00 -9 358,00
---
Zysk (strata) netto -2 842,00 -7 867,00
---
Amortyzacja 8 975,00 8 613,00
-4,0%
Aktywa 319 071,00 303 755,00
-4,8%
Kapitał własny 293,00 -7 562,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,24
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,25
---