info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.12, godz. 05:19
kontakt
DSTREAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 187,00 2,00
-98,9%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 966,00 -50,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto -7 966,00 -50,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) netto -8 054,00 -40,00
---
-40,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 914,00 2 830,00
-2,9%
2 786,00
-1,6%
Kapitał własny 2 835,00 2 792,00
-1,5%
2 753,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,54
-1,6%
0,53
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,55 -0,01
---
-0,01
---