info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.18, godz. 16:32
kontakt
URTESTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -650,00 -756,00
---
-964,00
---
Zysk (strata) brutto -650,00 -756,00
---
-962,00
---
Zysk (strata) netto -650,00 -756,00
---
-962,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
10,00
100,0%
Aktywa 10 546,00 9 940,00
-5,7%
8 884,00
-10,6%
Kapitał własny 10 497,00 9 688,00
-7,7%
8 726,00
-9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,24 9,46
-7,7%
8,52
-9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64 -0,74
---
-0,94
---