info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.23, godz. 01:45
kontakt
GAMEDUST
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 046,00 42,00
-96,0%
1 949,00
4 540,5%
3 381,00
73,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 906,00 -808,00
---
-11 269,00
---
-35 892,00
---
Zysk (strata) brutto -3 889,00 -841,00
---
-11 310,00
---
-35 975,00
---
Zysk (strata) netto -3 996,00 -417,00
---
-11 049,00
---
-36 463,00
---
Amortyzacja 102,00 5,00
-95,1%
10 462,00
209 140,0%
11 141,00
6,5%
Aktywa 11 411,00 71 798,00
529,2%
54 153,00
-24,6%
18 865,00
-65,2%
Kapitał własny 9 383,00 71 703,00
664,2%
53 080,00
-26,0%
16 616,00
-68,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,31
268,7%
0,31
1,0%
0,10
-68,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
-0,06
---
-0,21
---