info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 08:15
kontakt
CREOTECH
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 966,00 33 356,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 198,00 985,00
-55,2%
Zysk (strata) brutto 2 233,00 281,00
-87,4%
Zysk (strata) netto 1 776,00 475,00
-73,3%
Amortyzacja 1 523,00 2 097,00
37,7%
Aktywa 30 791,00 45 983,00
49,3%
Kapitał własny 7 195,00 18 201,00
153,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,14 11,47
123,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,27 0,30
-76,4%