info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 13:15
kontakt
CREOTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 163,00 6 752,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69,00 857,00
1 142,0%
Zysk (strata) brutto -22,00 747,00
---
Zysk (strata) netto -3,00 638,00
---
Amortyzacja 0,00 570,00
---
Aktywa 43 386,00 40 550,00
-6,5%
Kapitał własny 17 950,00 18 584,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,32 11,72
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,40
---