info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 06:54
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 744,00 27 739,00
-12,6%
26 173,00
-5,6%
29 828,00
14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 087,00 1 049,00
-3,5%
524,00
-50,0%
1 453,00
177,3%
Zysk (strata) brutto 961,00 971,00
1,0%
421,00
-56,6%
1 865,00
343,0%
Zysk (strata) netto 1 090,00 960,00
-11,9%
371,00
-61,4%
1 548,00
317,3%
Amortyzacja 807,00 820,00
1,6%
819,00
-0,1%
832,00
1,6%
Aktywa 78 123,00 72 234,00
-7,5%
76 674,00
6,1%
86 618,00
13,0%
Kapitał własny 37 443,00 37 021,00
-1,1%
37 359,00
0,9%
38 908,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,74 42,26
-1,1%
42,65
0,9%
44,42
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 1,10
-11,9%
0,42
-61,3%
1,77
316,7%