info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 05:54
kontakt
ONDE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 179 417,00 586 403,00
226,8%
566 486,00
-3,4%
481 101,00
-15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 316,00 25 534,00
249,0%
10 160,00
-60,2%
11 218,00
10,4%
Zysk (strata) brutto 7 804,00 24 317,00
211,6%
7 561,00
-68,9%
6 049,00
-20,0%
Zysk (strata) netto 5 831,00 16 024,00
174,8%
5 881,00
-63,3%
5 029,00
-14,5%
Amortyzacja 2 829,00 3 161,00
11,7%
3 719,00
17,7%
4 418,00
18,8%
Aktywa 0,00 524 837,00
---
698 724,00
33,1%
643 336,00
-7,9%
Kapitał własny 0,00 97 165,00
---
309 602,00
218,6%
326 280,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,77
---
5,63
218,6%
5,93
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,29
174,5%
0,11
-63,2%
0,09
-15,0%