info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 03:28
kontakt
WOODPCKR
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 832,00 10 032,00
28,1%
14 373,00
43,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 432,00 1 182,00
173,6%
3 323,00
181,1%
Zysk (strata) brutto 401,00 1 056,00
163,3%
3 376,00
219,7%
Zysk (strata) netto 345,00 975,00
182,6%
2 735,00
180,5%
Amortyzacja 0,00 103,00
---
366,00
255,3%
Aktywa 1 706,00 3 350,00
96,4%
7 130,00
112,8%
Kapitał własny 530,00 1 742,00
228,7%
4 477,00
157,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,35
228,3%
0,90
157,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,20
182,6%
0,55
180,5%