info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 06:19
kontakt
WOODPCKR
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 645,00 6 228,00
34,1%
10 265,00
64,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 447,00 1 371,00
206,7%
2 573,00
87,7%
Zysk (strata) brutto 366,00 1 350,00
268,9%
2 553,00
89,1%
Zysk (strata) netto 322,00 1 046,00
224,8%
2 081,00
98,9%
Amortyzacja 42,00 100,00
138,1%
459,00
359,0%
Aktywa 2 080,00 4 849,00
133,1%
9 880,00
103,8%
Kapitał własny 1 251,00 2 788,00
122,9%
6 557,00
135,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,56
123,2%
1,31
134,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,21
226,6%
0,42
99,0%