info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 14:21
kontakt
SHOPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 801,00 26 009,00
38,3%
26 110,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 652,00 6 815,00
86,6%
6 527,00
-4,2%
Zysk (strata) brutto 3 400,00 6 805,00
100,1%
6 153,00
-9,6%
Zysk (strata) netto 2 700,00 5 522,00
104,5%
4 915,00
-11,0%
Amortyzacja 1 362,00 995,00
-26,9%
1 287,00
29,3%
Aktywa 70 625,00 81 495,00
15,4%
91 307,00
12,0%
Kapitał własny 31 158,00 36 681,00
17,7%
41 675,00
13,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,29
17,7%
1,46
13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,19
104,2%
0,17
-11,3%