info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:47
kontakt
VERCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 485,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 183,00
Zysk (strata) brutto 8 267,00
Zysk (strata) netto 7 776,00
Amortyzacja 778,00
Aktywa 255 372,00
Kapitał własny 189 819,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42