info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:59
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 426,00 220,00
-48,4%
144,00
-34,5%
185,00
28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85,00 -75,00
---
-47,00
---
-94,00
---
Zysk (strata) brutto 77,00 -75,00
---
-47,00
---
-99,00
---
Zysk (strata) netto 77,00 -75,00
---
-47,00
---
-99,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 5 291,00 5 225,00
-1,2%
5 154,00
-1,4%
5 397,00
4,7%
Kapitał własny 4 487,00 4 412,00
-1,7%
4 366,00
-1,0%
4 266,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,79
-1,7%
0,78
-1,0%
0,77
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,02
---