info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 18:17
kontakt
GAMIVO
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 5 973,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 738,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 839,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 491,00
---
Amortyzacja 0,00 23,00
---
Aktywa 97,00 19 577,00
20 082,5%
Kapitał własny 96,00 1 236,00
1 187,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 1,23
1 178,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,49
---