info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 17:27
kontakt
GAMIVO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 108,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -245,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -200,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -200,00
---
Amortyzacja 0,00 218,00
---
Aktywa 97,00 9 277,00
9 463,9%
Kapitał własny 96,00 496,00
416,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,49
412,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,20
---