info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 18:29
kontakt
GAMIVO
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 18 786,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 2 353,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 3 286,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 3 145,00
---
Amortyzacja 0,00 119,00
---
Aktywa 96,00 19 877,00
20 605,2%
Kapitał własny 96,00 4 191,00
4 265,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 4,16
4 278,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 3,12
---