info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 14:50
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 162,00 4 861,00
53,7%
5 524,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 239,00 -265,00
---
367,00
---
Zysk (strata) brutto -613,00 616,00
---
2 430,00
294,5%
Zysk (strata) netto -419,00 508,00
---
2 345,00
361,6%
Amortyzacja 275,00 167,00
-39,3%
235,00
40,7%
Aktywa 32 045,00 34 470,00
7,6%
37 190,00
7,9%
Kapitał własny 28 658,00 30 884,00
7,8%
34 071,00
10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,73 15,40
4,5%
16,66
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 0,25
---
1,15
353,0%