info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 16:55
kontakt
TENDERHUT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 442,00 2 904,00
-15,6%
2 718,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 606,00 -427,00
---
-1 288,00
---
Zysk (strata) brutto 656,00 2 548,00
288,4%
189,00
-92,6%
Zysk (strata) netto 564,00 2 625,00
365,4%
450,00
-82,9%
Amortyzacja 0,00 76,00
---
59,00
-22,4%
Aktywa 16 814,00 19 054,00
13,3%
19 640,00
3,1%
Kapitał własny 11 567,00 14 511,00
25,5%
14 961,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,39 8,01
25,4%
8,26
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 1,45
365,9%
0,25
-82,9%