info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:47
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 384,00 6 629,00
1 626,3%
5 945,00
-10,3%
2 273,00
-61,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17,00 2 903,00
16 976,5%
2 477,00
-14,7%
436,00
-82,4%
Zysk (strata) brutto 16,00 2 945,00
18 306,2%
2 203,00
-25,2%
636,00
-71,1%
Zysk (strata) netto 16,00 2 733,00
16 981,2%
1 492,00
-45,4%
577,00
-61,3%
Amortyzacja 13,00 4,00
-69,2%
105,00
2 525,0%
107,00
1,9%
Aktywa 3 532,00 10 242,00
190,0%
9 273,00
-9,5%
9 994,00
7,8%
Kapitał własny 3 283,00 6 016,00
83,2%
8 101,00
34,7%
8 065,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,02 5,54
83,3%
7,46
34,6%
7,43
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 2,52
16 686,7%
1,37
-45,4%
0,53
-61,3%