info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 21:37
kontakt
ANSWEAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154 786,00 259 140,00
67,4%
178 182,00
-31,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 615,00 15 990,00
110,0%
274,00
-98,3%
Zysk (strata) brutto 4 751,00 14 239,00
199,7%
-3 243,00
---
Zysk (strata) netto 3 101,00 11 027,00
255,6%
-3 345,00
---
Amortyzacja 2 435,00 2 613,00
7,3%
3 232,00
23,7%
Aktywa 381 445,00 398 499,00
4,5%
436 446,00
9,5%
Kapitał własny 125 292,00 137 142,00
9,5%
134 594,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 7,91
---
7,76
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 0,64
---
-0,19
---