info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 06:36
kontakt
PCFGROUP
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 935,00 103 769,00
23,6%
180 293,00
73,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 302,00 25 589,00
382,6%
61 655,00
140,9%
Zysk (strata) brutto 4 852,00 26 658,00
449,4%
64 441,00
141,7%
Zysk (strata) netto 4 828,00 24 579,00
409,1%
61 367,00
149,7%
Amortyzacja 4 488,00 6 351,00
41,5%
11 539,00
81,7%
Aktywa 58 730,00 95 697,00
62,9%
316 692,00
230,9%
Kapitał własny 51 730,00 76 519,00
47,9%
257 461,00
236,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,88 2,59
37,6%
8,60
232,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,83
372,2%
2,05
146,6%