info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 14:23
kontakt
PCFGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 753,00 52 625,00
96,7%
77 323,00
46,9%
90 592,00
17,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 649,00 18 192,00
2 703,1%
23 566,00
29,5%
21 371,00
-9,3%
Zysk (strata) brutto 688,00 19 057,00
2 669,9%
22 912,00
20,2%
27 775,00
21,2%
Zysk (strata) netto 798,00 17 272,00
2 064,4%
21 720,00
25,8%
23 152,00
6,6%
Amortyzacja 1 975,00 3 038,00
53,8%
5 240,00
72,5%
7 604,00
45,1%
Aktywa 0,00 90 941,00
---
272 752,00
199,9%
372 200,00
36,5%
Kapitał własny 0,00 69 168,00
---
190 113,00
174,9%
278 736,00
46,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 2,52
---
-
---
9,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,63
2 065,5%
-
---
0,77
---