info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 19:18
kontakt
PCFGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 625,00 77 323,00
46,9%
90 592,00
17,2%
68 666,00
-24,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 192,00 23 566,00
29,5%
21 371,00
-9,3%
-8 887,00
---
Zysk (strata) brutto 19 057,00 22 912,00
20,2%
27 775,00
21,2%
-11 361,00
---
Zysk (strata) netto 17 272,00 21 720,00
25,8%
23 152,00
6,6%
-13 435,00
---
Amortyzacja 3 038,00 5 240,00
72,5%
7 604,00
45,1%
8 883,00
16,8%
Aktywa 90 941,00 272 752,00
199,9%
372 200,00
36,5%
481 857,00
29,5%
Kapitał własny 69 168,00 190 113,00
174,9%
278 736,00
46,6%
389 845,00
39,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 -
---
9,31
---
11,66
25,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 -
---
0,77
---
-0,40
---