info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 22:34
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 825,00 34 846,00
46,3%
27 145,00
-22,1%
27 876,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 875,00 18 512,00
108,6%
10 254,00
-44,6%
10 381,00
1,2%
Zysk (strata) brutto 7 024,00 22 050,00
213,9%
10 080,00
-54,3%
12 934,00
28,3%
Zysk (strata) netto 7 132,00 20 619,00
189,1%
9 578,00
-53,5%
11 640,00
21,5%
Amortyzacja 1 747,00 1 749,00
0,1%
2 116,00
21,0%
2 134,00
0,9%
Aktywa 227 548,00 245 132,00
7,7%
256 877,00
4,8%
277 334,00
8,0%
Kapitał własny 179 607,00 225 781,00
25,7%
235 705,00
4,4%
247 692,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 7,54
---
7,87
4,4%
8,27
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 0,69
---
0,32
-53,5%
0,39
21,6%