info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 05:41
kontakt
INCUVO
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 705,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 630,00
Zysk (strata) brutto 5 127,00
Zysk (strata) netto 4 393,00
Amortyzacja 473,00
Aktywa 21 241,00
Kapitał własny 8 663,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31