info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:34
kontakt
ATOMJELLY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 87,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -66,00
Zysk (strata) brutto -69,00
Zysk (strata) netto -69,00
Amortyzacja 9,00
Aktywa 2 443,00
Kapitał własny 2 435,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03