info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 21:10
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 768,00 924,00
20,3%
1 280,00
38,5%
1 536,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -162,00 110,00
---
403,00
266,4%
281,00
-30,3%
Zysk (strata) brutto -150,00 147,00
---
431,00
193,2%
362,00
-16,0%
Zysk (strata) netto -177,00 140,00
---
385,00
175,0%
312,00
-19,0%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
2,00
-33,3%
0,00
---
Aktywa 5 647,00 6 244,00
10,6%
7 087,00
13,5%
8 277,00
16,8%
Kapitał własny 4 083,00 4 223,00
3,4%
4 608,00
9,1%
4 920,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,06
3,4%
1,15
9,1%
1,23
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,04
---
0,10
174,3%
0,08
-18,8%