info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 13:47
kontakt
PLANTWEAR
Roczne skonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 668,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -783,00
Zysk (strata) brutto -920,00
Zysk (strata) netto -829,00
Amortyzacja 240,00
Aktywa 7 639,00
Kapitał własny 1 899,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,58