info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 17:56
kontakt
PLANTWEAR
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 3 263,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -1 026,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -1 282,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -1 097,00
---
Amortyzacja 0,00 60,00
---
Aktywa 7 547,00 7 747,00
2,7%
Kapitał własny 2 668,00 802,00
-69,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86 0,56
-70,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,76
---