info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.24, godz. 16:14
kontakt
CARBONSTU
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 271,00 2 562,00
101,6%
2 450,00
-4,4%
3 786,00
54,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 432,00 1 150,00
166,2%
229,00
-80,1%
1 251,00
446,3%
Zysk (strata) brutto 541,00 1 199,00
121,6%
414,00
-65,5%
1 183,00
185,7%
Zysk (strata) netto 493,00 1 119,00
127,0%
337,00
-69,9%
1 040,00
208,6%
Amortyzacja 419,00 426,00
1,7%
827,00
94,1%
716,00
-13,4%
Aktywa 6 242,00 11 947,00
91,4%
12 461,00
4,3%
15 870,00
27,4%
Kapitał własny 5 363,00 10 858,00
102,5%
10 601,00
-2,4%
11 548,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,82 7,40
93,6%
7,23
-2,4%
7,72
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,76
116,8%
0,23
-69,9%
0,70
202,2%