info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 07:22
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 905,00 1 656,00
-13,1%
898,00
-45,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 938,00 522,00
-44,3%
-357,00
---
Zysk (strata) brutto 993,00 401,00
-59,6%
-345,00
---
Zysk (strata) netto 909,00 343,00
-62,3%
-345,00
---
Amortyzacja 328,00 388,00
18,3%
506,00
30,4%
Aktywa 12 579,00 13 295,00
5,7%
13 285,00
-0,1%
Kapitał własny 9 655,00 10 089,00
4,5%
9 744,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,58 6,74
2,4%
6,51
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,23
-63,1%
-0,23
---