info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 19:02
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 279,00 37 645,00
6,7%
37 645,00
0,0%
30 877,00
-18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 992,00 518,00
---
518,00
0,0%
-5 311,00
---
Zysk (strata) brutto -4 676,00 15 951,00
---
15 951,00
0,0%
-12 055,00
---
Zysk (strata) netto -3 836,00 18 139,00
---
18 139,00
0,0%
-10 665,00
---
Amortyzacja 2 217,00 3 495,00
57,6%
3 495,00
0,0%
3 580,00
2,4%
Aktywa 354 308,00 383 564,00
8,3%
383 564,00
0,0%
374 949,00
-2,2%
Kapitał własny 154 919,00 183 586,00
18,5%
183 586,00
0,0%
173 178,00
-5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,44 10,00
18,5%
10,00
0,0%
9,44
-5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 0,99
---
0,99
0,0%
-0,58
---