info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:04
kontakt
SELVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 068,00 36 027,00
33,1%
30 769,00
-14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 440,00 6 814,00
179,3%
562,00
-91,8%
Zysk (strata) brutto 5 329,00 6 440,00
20,8%
-743,00
---
Zysk (strata) netto 5 389,00 6 632,00
23,1%
-441,00
---
Amortyzacja 1 140,00 1 295,00
13,6%
1 564,00
20,8%
Aktywa 271 093,00 258 439,00
-4,7%
261 316,00
1,1%
Kapitał własny 119 938,00 126 570,00
5,5%
126 129,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,53 6,90
5,5%
6,87
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,36
22,8%
-0,02
---