info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:29
kontakt
KLABATER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 197,00 1 182,00
-1,3%
1 022,00
-13,5%
788,00
-22,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63,00 17,00
-73,0%
-294,00
---
-127,00
---
Zysk (strata) brutto 40,00 46,00
15,0%
-265,00
---
-95,00
---
Zysk (strata) netto 46,00 46,00
0,0%
-282,00
---
-90,00
---
Amortyzacja 24,00 25,00
4,2%
25,00
0,0%
26,00
4,0%
Aktywa 8 020,00 8 010,00
-0,1%
10 929,00
36,4%
10 691,00
-2,2%
Kapitał własny 5 727,00 5 751,00
0,4%
8 070,00
40,3%
7 980,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,84
0,4%
1,02
22,5%
1,01
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
-0,04
---
-0,01
---