info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 10:31
kontakt
GAMFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 169,00 855,00
-26,9%
1 156,00
35,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 121,00 -185,00
---
-147,00
---
Zysk (strata) brutto 2 449,00 193,00
-92,1%
-91,00
---
Zysk (strata) netto 1 986,00 121,00
-93,9%
-74,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
28,00
2 700,0%
Aktywa 33 429,00 29 107,00
-12,9%
26 775,00
-8,0%
Kapitał własny 27 973,00 28 335,00
1,3%
26 050,00
-8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,00 5,06
1,3%
4,65
-8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,02
-93,8%
-0,01
---