info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 17:01
kontakt
CARPATHIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -748,00 -160,00
---
-168,00
---
Zysk (strata) brutto -2 731,00 3 896,00
---
559,00
-85,7%
Zysk (strata) netto -2 178,00 3 211,00
---
449,00
-86,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 418,00 19 252,00
24,9%
19 151,00
-0,5%
Kapitał własny 13 851,00 17 062,00
23,2%
17 006,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,30 4,06
23,2%
4,05
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 0,76
---
0,11
-86,0%