info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 17:32
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 719,00 40 789,00
0,2%
50 491,00
23,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -434,00 3 079,00
---
5 513,00
79,1%
Zysk (strata) brutto 2 172,00 3 154,00
45,2%
4 748,00
50,5%
Zysk (strata) netto 2 312,00 2 558,00
10,6%
5 126,00
100,4%
Amortyzacja 2 767,00 2 673,00
-3,4%
2 579,00
-3,5%
Aktywa 106 080,00 105 156,00
-0,9%
116 679,00
11,0%
Kapitał własny 70 167,00 72 780,00
3,7%
71 271,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,23 5,42
3,7%
5,28
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,19
11,0%
0,38
99,0%