info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 14:24
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 841,00 618,00
-26,5%
3 653,00
491,1%
1 013,00
-72,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48,00 -389,00
---
1 135,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto -53,00 -396,00
---
1 128,00
---
-116,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 -302,00
---
716,00
---
-81,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
4,00
-20,0%
3,00
-25,0%
Aktywa 3 200,00 2 552,00
-20,2%
5 034,00
97,3%
4 258,00
-15,4%
Kapitał własny 2 291,00 1 989,00
-13,2%
2 705,00
36,0%
2 624,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,23 16,70
-13,2%
22,71
36,0%
22,03
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -2,54
---
6,01
---
-0,68
---