info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 15:14
kontakt
MOONLIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 623,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -463,00
Zysk (strata) brutto -463,00
Zysk (strata) netto -386,00
Amortyzacja 11,00
Aktywa 3 473,00
Kapitał własny 2 944,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07