info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.02, godz. 03:23
kontakt
ECCGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 318,00 3 729,00
-29,9%
4 031,00
8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 810,00 -72,00
---
-456,00
---
Zysk (strata) brutto 1 778,00 -74,00
---
-467,00
---
Zysk (strata) netto 1 520,00 -74,00
---
-467,00
---
Amortyzacja 97,00 189,00
94,8%
81,00
-57,1%
Aktywa 6 945,00 8 135,00
17,1%
10 924,00
34,3%
Kapitał własny 5 548,00 5 474,00
-1,3%
7 802,00
42,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,27
-1,4%
0,35
29,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,00
---
-0,02
---