info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.30, godz. 06:01
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 930,00 854,00
-8,2%
1 097,00
28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -139,00 -190,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) brutto -135,00 -189,00
---
-95,00
---
Zysk (strata) netto -135,00 -189,00
---
-95,00
---
Amortyzacja 2,00 39,00
1 850,0%
16,00
-59,0%
Aktywa 11 193,00 12 233,00
9,3%
12 998,00
6,3%
Kapitał własny 7 666,00 7 477,00
-2,5%
7 382,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,34
-2,6%
0,34
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---