info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:26
kontakt
QUARTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 065,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -839,00
Zysk (strata) brutto -894,00
Zysk (strata) netto -894,00
Amortyzacja 590,00
Aktywa 7 067,00
Kapitał własny 1 414,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64