info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 04:45
kontakt
MOVIEGAMES
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 483,00 10 886,00
142,8%
16 406,00
50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 924,00 4 082,00
341,8%
1 171,00
-71,3%
Zysk (strata) brutto 889,00 11 071,00
1 145,3%
14 323,00
29,4%
Zysk (strata) netto 837,00 8 988,00
973,8%
12 333,00
37,2%
Amortyzacja 17,00 21,00
23,5%
106,00
404,8%
Aktywa 7 143,00 18 303,00
156,2%
36 967,00
102,0%
Kapitał własny 6 959,00 15 123,00
117,3%
28 003,00
85,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,70 5,88
117,3%
10,88
85,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 3,49
974,8%
4,79
37,2%