info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 16:04
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 417,00 2 019,00
-54,3%
4 005,00
98,4%
1 167,00
-70,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -848,00 -446,00
---
-239,00
---
-699,00
---
Zysk (strata) brutto 16 116,00 2 562,00
-84,1%
3 627,00
41,6%
-2 093,00
---
Zysk (strata) netto 13 324,00 2 079,00
-84,4%
2 822,00
35,7%
-2 514,00
---
Amortyzacja 138,00 341,00
147,1%
139,00
-59,2%
325,00
133,8%
Aktywa 62 629,00 44 846,00
-28,4%
44 204,00
-1,4%
44 068,00
-0,3%
Kapitał własny 41 573,00 33 886,00
-18,5%
33 461,00
-1,3%
32 894,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,05 13,17
0,9%
13,17
0,0%
12,78
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,75 0,81
-53,9%
0,81
0,0%
-0,98
---