info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 08:30
kontakt
MOVIEGAMES
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 960,00 5 626,00
-19,2%
3 799,00
-32,5%
8 472,00
123,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 068,00 1 676,00
-66,9%
-1 590,00
---
-1 122,00
---
Zysk (strata) brutto 4 978,00 5 582,00
12,1%
7 851,00
40,6%
9 189,00
17,0%
Zysk (strata) netto 4 028,00 4 189,00
4,0%
6 588,00
57,3%
7 617,00
15,6%
Amortyzacja 8,00 525,00
6 462,5%
737,00
40,4%
277,00
-62,4%
Aktywa 12 343,00 32 779,00
165,6%
44 846,00
36,8%
44 204,00
-1,4%
Kapitał własny 10 987,00 24 916,00
126,8%
33 886,00
36,0%
33 461,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,27 9,68
126,8%
13,17
36,0%
13,17
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,63
4,0%
2,56
57,2%
2,56
0,0%