info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 20:31
kontakt
MOVIEGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 960,00 5 581,00
-19,8%
3 648,00
-34,6%
5 770,00
58,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 067,00 2 732,00
-46,1%
-352,00
---
96,00
---
Zysk (strata) brutto 4 977,00 6 678,00
34,2%
-3 324,00
---
-2 475,00
---
Zysk (strata) netto 4 028,00 4 957,00
23,1%
-2 732,00
---
-2 119,00
---
Amortyzacja 8,00 467,00
5 737,5%
695,00
48,8%
247,00
-64,5%
Aktywa 12 343,00 24 135,00
95,5%
23 226,00
-3,8%
21 761,00
-6,3%
Kapitał własny 10 987,00 20 483,00
86,4%
21 282,00
3,9%
19 744,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,27 7,96
86,4%
8,27
3,9%
8,27
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,93
23,1%
-1,06
---
-1,06
---