info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.17, godz. 15:35
kontakt
MOVIEGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 581,00 3 648,00
-34,6%
5 770,00
58,2%
1 747,00
-69,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 732,00 -352,00
---
96,00
---
-1 742,00
---
Zysk (strata) brutto 6 678,00 -3 324,00
---
-2 475,00
---
1 505,00
---
Zysk (strata) netto 4 957,00 -2 732,00
---
-2 119,00
---
937,00
---
Amortyzacja 467,00 695,00
48,8%
247,00
-64,5%
640,00
159,1%
Aktywa 24 135,00 23 226,00
-3,8%
21 761,00
-6,3%
29 816,00
37,0%
Kapitał własny 20 483,00 21 282,00
3,9%
19 744,00
-7,2%
25 948,00
31,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,96 8,27
3,9%
8,27
0,0%
10,08
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,93 -1,06
---
-1,06
---
0,36
---