info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 08:51
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 242,00 1 301,00
4,8%
1 301,00
0,0%
1 508,00
15,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -256,00 -223,00
---
-223,00
---
-1 162,00
---
Zysk (strata) brutto 1 244,00 -1 263,00
---
-1 263,00
---
-1 423,00
---
Zysk (strata) netto 903,00 -774,00
---
-774,00
---
-1 327,00
---
Amortyzacja 370,00 339,00
-8,4%
339,00
0,0%
471,00
38,9%
Aktywa 24 875,00 28 638,00
15,1%
28 638,00
0,0%
27 648,00
-3,5%
Kapitał własny 22 318,00 24 984,00
11,9%
24 984,00
0,0%
23 656,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,67 9,71
12,0%
9,71
0,0%
9,19
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 -0,30
---
-0,30
---
-0,52
---