info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 14:44
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 986,00 4 016,00
34,5%
2 699,00
-32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 551,00 906,00
-41,6%
-196,00
---
Zysk (strata) brutto 8 745,00 -2 462,00
---
-118,00
---
Zysk (strata) netto 7 119,00 -1 813,00
---
-45,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
123,00
6 050,0%
Aktywa 29 218,00 26 732,00
-8,5%
26 796,00
0,2%
Kapitał własny 25 760,00 23 965,00
-7,0%
24 364,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,01 9,31
-7,0%
9,47
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,77 -0,70
---
-0,02
---