info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 19:28
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 239,00 1 309,00
447,7%
1 207,00
-7,8%
1 328,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -580,00 225,00
---
-2 197,00
---
-204,00
---
Zysk (strata) brutto 2 928,00 500,00
-82,9%
-4 425,00
---
-813,00
---
Zysk (strata) netto 2 265,00 558,00
-75,4%
-3 978,00
---
-623,00
---
Amortyzacja 169,00 476,00
181,7%
812,00
70,6%
711,00
-12,4%
Aktywa 29 816,00 30 363,00
1,8%
26 104,00
-14,0%
25 205,00
-3,4%
Kapitał własny 25 948,00 26 506,00
2,2%
22 530,00
-15,0%
21 914,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,08 10,30
2,2%
8,76
-15,0%
8,52
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,22
-75,3%
-1,55
---
-0,24
---